Skip to main content

Gjenoppretting av myPhonak app

 Instruksjonen under er for deg som får problemer med tilkobling til myPhonak app etter å ha installert den for første gang.

NB! Dette er ikke veiledningen for deg som trenger hjelp med å gjenopprette Bluetooth streaming/lydoverføring til din mobiltelefon. Klikk HER for hjelp med dette. 

NB! Dine høreapparater fungerer som en selvstendig enhet og er ikke avhenging av myPhonak app for å fungere. Du trenger heller ikke appen for å koble mobilen til høreapparatet. Appen er fin å bruke for å få tilgang til tilleggsfunksjoner, men er ikke nødvendig for å få telefonsamtaler eller lyd fra mobilen inn i høreapparatet. Du kan også justere volum direkte fra apparatet uten å ta i bruk appen.

Enkle løsninger ved my Phonak app problemer:

Hvis du opplever denne feilmeldingen: «Tilkobling til høreapparatene dine mislyktes» kan du forsøke følgende:

1. Skru din mobiltelefon helt av og på igjen

2. Forsøk en resett av ditt høreapparat

- Ta høreapparatet ut av laderen
- Hold inne nedre del på knappen i 20 sek. sammenhengende
- Slipp knappen og sett høreapparatet tilbake i laderen

3. Kontroller at høreapparatet ikke er koblet til myPhonak app på ditt nettbrett eller hvis du har flere mobiltelefoner. Skru evt. av Bluetooth på disse enhetene og sjekk deretter om myPhonak app nå virker mot ønsket enhet.

4. Kontroller at din mobilmodell er kompatibel med myPhonak app. Klikk her!

vise knapp restart

Hvis ovennevnte løsninger ikke fungerer, følg vedlagte instruksjon:

Gjenoppretting av kobling myPhonak app hvis du har iPhone

Fjern eventuelle paringer med LE_H-Phonak høreapparat* og LE_V-Phonak høreapparat:

1. Åpne Innstillinger på din iPhone

2. Åpne Bluetooth (Bluetooth må være aktivert)

3. Trykk på informasjonstegnet til høyre for LE_ koblingene, og velg Glem denne enheten
(OBS: i denne instruksjonen skal du ikke slette ev.kobling til H-phonak høreapparat**)

4. Avinstaller myPhonak app:
Gå ut av innstillinger, hold fingeren på myPhonak-ikonet og trykk Fjern app, deretter Slett app.

Last ned myPhonak app på nytt:

5. Last ned myPhonak app
   Åpne App Store og søk etter myPhonak, Trykk på Sky-ikonet eller Hent til høyre for myPhonak   app.

6. Åpne myPhonak app
   Følg veiledningen i appen. Godkjenn vilkår for å kunne benytte deg av myPhonak appen. 

7.  Når du kommer til vinduet Søker;
  Skru dine høreapparater av og på:
  -Oppladbare***; Sett dine høreapparater i laderen til de lyser opp. Ta dem så ut igjen.
  -Batteri; batteriluken åpnes i ca. 5 sekunder, før du lukker den igjen.

8. Når begge høreapparatene er funnet, trykk på pilen.

9. Koble sammen når du får opp «Forespørsel om Bluetooth-sammenkobling

10. Du vil få valget: Hold forbindelsen. Ved å velge denne, vil koblingen være fast, og du vil få raskere tilkobling når du åpner myPhonak i fremtiden. Vær obs på at å velge dette kan trekke mer strøm   fra høreapparatene. Du kan alltids endre dette på et senere tidspunkt under Enheter>Endre   innstillinger. Når du har kommet til «Hjem er paring med myPhonak app fullført.


*LE_H-Phonak høreapparat og LE_V-Phonak høreapparat er lavenergi Bluetooth-koblinger som tilhører myPhonak appen. Disse er lagret i Bluetooth-innstillingene dine for at myPhonak app skal kunne benyttes. Ved gjenoppretting av paring til myPhonak app må disse fjernes fra mobiltelefonens Bluetooth-liste før de kan pares på nytt i myPhonak app.

**H-Phonak høreapparat står for Bluetooth Classic-koblingen som tilhører streaming/lydoverføring mot dine høreapparater, og omhandler ikke myPhonak app. Den er lagret for at du skal kunne få lyden fra din mobiltelefon direkte inn i høreapparatet.

*** Ved oppladbare høreapparater kan du også bruke flerfunksjonsknappen (den lange knappen) for å skru høreapparatene av og på. Dette gjør du ved å holde inne nedre del av knappen i 5 sekunder til du får rødt lys. Slipp knappen. Deretter holder du inne knappen en gang til i 3 sekunder til du får grønt lys. Slipp knappen.

Gjenoppretting av kobling myPhonak app hvis du har Android

Denne instruksjonen er basert på en Samsung mobil

Fjern først den gamle myPhonak App-koblingen som følger:

1. Åpne Innstillinger på din mobiltelefon

2. Trykk på Tilkoblinger > Bluetooth > Parede enheter
(Bluetooth må være aktivert).

3. Fjern eventuelle paringer med LE_H-Phonak høreapparat* og LE_V-Phonak høreapparat.:
Gå inn på tannhjulet til høyre for koblingen og velg Avslutt sammenkobling.
(OBS: i denne instruksjonen skal du ikke slette ev. kobling til H-Phonak høreapparat**)

4. Avinstaller myPhonak app:
Gå ut av innstillinger. Hold fingeren på myPhonak-ikonet og velg Avinstaller

Koble til myPhonak app på nytt:

5. Last ned myPhonak app:
Åpne Play Butikk og søk etter myPhonak, og Installer/Last ned

6. Åpne myPhonak app
følg veiledningen i appen. Godkjenn vilkår for å benytte myPhonak. 

7. Når du kommer til vinduet Søker;
Skru dine høreapparater av og på:
-Oppladbare***; Sett dine høreapparater i laderen til de lyser opp. Ta dem så ut igjen.
-Batteri; batteriluken åpnes i ca. 5 sekunder, før du lukker den igjen.

8. Når begge høreapparatene er funnet, trykk på pilen.

9. Trykk på Koble sammen når du får Forespørsel om Bluetooth-sammenkobling

10. Koblingen vil nå være fast, og du vil få raskere tilkobling når du åpner myPhonak i fremtiden. Vær Obs på at å velge dette kan trekke mer strøm fra høreapparatene. Du kan alltids endre dette på et senere tidspunkt under Enheter>Endre innstillinger. Når du har kommet til Hjem er paring med myPhonak app fullført. 


*LE_H-Phonak høreapparat og LE_V-Phonak høreapparat er lavenergi Bluetooth-koblinger som tilhører myPhonak appen. Disse er lagret i Bluetooth-innstillingene dine for at myPhonak app skal kunne benyttes. Ved gjenoppretting av paring til myPhonak app må disse fjernes fra mobiltelefonens Bluetooth-liste før de kan pares på nytt i myPhonak app.

**H-Phonak høreapparat står for Bluetooth Classic-koblingen som tilhører streaming/lydoverføring mot dine høreapparater, og omhandler ikke myPhonak app. Den er lagret for at du skal kunne få lyden fra din mobiltelefon direkte inn i høreapparatene.

*** Ved oppladbare høreapparater kan du også bruke flerfunksjonsknappen for å skru høreapparatene av og på. Dette gjør du ved å holde inne knappen som er lengst vekk fra ledningen i 5 sekunder til du får rødt lys. Slipp knappen. Deretter holder du inne knappen en gang til i 3 sekunder til du får grønt lys. Slipp knappen.

Dersom ditt høreapparat plutselig blir stumt, eller slutter å virke, er det som oftest av andre årsaker,  det kan f.eks. være at du må skifte filter. Klikk her for å se filmer om vedlikehold av ditt høreapparat. Klikk her for å se de vanligste spørsmål/svar vi får ved problemer med høreapparat.