Audéo L-R Receiver-in Canal hearing aid between fingers of a female in her 60s

Pleie og rengjøring

Selv om du har blitt forklart hvordan du tar vare på et høreapparat, kan det hende at du har flere spørsmål om hvordan regelmessig rengjøring utføres. Godt vedlikehold kan forlenge levetiden og sørge for at du hører tydeligere.


Rengjøring