Skip to main content
spelkort med en glad familj

Phonak värnar om kognitivt välbefinnande

Phonak vill skapa en förändring och istället för att enbart fokusera på hörbarhet till att betona de holistiska fördelarna med hörselvård, med särskilt fokus på förhållandet mellan hörselhälsa och kognitiv hälsa. Hörselvården spelar en viktig roll för att göra det möjligt för användarna att förstå kopplingen mellan hörsel, kognitiv hälsa och allmänt välbefinnande.


Varför hörselhälsa betyder något

Hörselhälsa är avgörande för den allmänna hälsan och det är därför det kan ha en inverkan på vårt sociala, känslomässiga och övergripande välbefinnande.

Farmor och barnbarn som sitter på en altan
Two female coworkers looking at laptop
Cheerful senior couple enjoying a Ferris wheel by the Santa Monica pier

Evidens

Phonak stödjer forskning och innovation inom hörselvård. Vi är engagerade i att finna evidens inom området holistisk hörselvård och hälsosamt åldrande.

Två färska studier, ACHIEVE (Aging and Cognitive Health Evaluation in Elders) och ENHANCE (Evaluation of Hearing Aids and Cognitive Effects) inkluderar longitudinella observationer, audiologisk hantering av bästa praxis, randomiserade hörselinterventioner och omfattande kognitiva bedömningar för att ge mer insikt i förhållandet mellan hörselnedsättning och kognition.

Båda studierna stöds av Sonovas forskningsprogram och en donation av Phonak hörapparater.

ACHIEVE-studien

Syftet med ACHIEVE-studien är att avgöra om bästa praxis för hörselbehandling och/eller hälsoutbildning för åldrande kan bromsa utvecklingen eller förhindra kognitiv försämring hos äldre vuxna.

Denna studie är en multicenter-randomiserad kontrollstudie. De 977 deltagarna randomiserades för att antingen få hörselbehandling eller ett utbildningsprogram för hälsosamt åldrande.

ACHIEVE-studien leds av huvudutredarna Frank Lin, MD, PhD och Josef Coresh, MD, PhD från Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Nyckelfynd

Behandling av hörselnedsättning hos äldre vuxna som hade fler riskfaktorer för kognitiv försämring, bromsade förlusten av tanke- och minnesförmåga med 48 % under 3 år. 2

ENHANCE-studien

I ENHANCE-studien följdes 160 deltagare som fick hörselbehandling, inklusive hörapparatanpassning i 3 år. Deras prestation på ett datoriserat batteri av kognitiva tester jämfördes med 102 deltagare i Australian Imaging Biomarker & Lifestyle Study of Aging (AIBL) som inte fått hörselbehandling.

ENHANCE-studien leds av huvudforskaren professor Julia Sarant, PhD från University of Melbourne.3

Nyckelfynd

Hörselbehandling  med hörapparater kan fördröja kognitiv försämring och snabb hantering av hörselnedsättning kan underlätta underhållet av kognitiva förmågor.

 
Mature older ceo businesswoman mentor in glasses negotiating growth business plan with diverse executive managers at boardroom meeting table using laptop. Multicultural team work together in office.; Shutterstock ID 2025930416; purchase_order: 1100061200; job: 600704; client: Carolin Calefi Dias; other: Phonak

ECHHO-programmet

Programmet ECHHO (Enhancing Cognitive Health with Hearing Optimization) syftar till att utrusta audionomen med resurser för att bättre integrera kognitiv hälsa i samtalet med användarna.

  • Forskningsrön om sambandet mellan hörselnedsättning och kognition.
  • Expertvägledning om hur man främjar kognitiv hälsa inom den audiologiska vården.
  • Evidensbaserad förklaring om kognitionens roll i audiologisk klinisk rådgivning.

ECHHO-programmet ingår i PhonakPro Learning och består av 4 moduler som du går igenom på egen hand och i din egen takt. Modulerna är på engelska och behandlar förhållandet mellan hörselnedsättning och kognition, forskning och hörapparatens roll i behandlingen.

Ny

Främja hörsel och kognitiv hälsa vid audiologisk rehabilitering för välbefinnande hos äldre vuxna. 

Sarant, J. et al. 2023

Visa  

Hörselingrepp kontra hälsoutbildningskontroll för att minska kognitiv försämring bland äldre vuxna med hörselnedsättning i USA (ACHIEVE): en multicenterstudie med randomiserad kontroll. 

 Lin, F., et al. (2023, 17 juli).

Visa  

 
Fler insikter:

Förbättra välbefinnandet för personer med hörselnedsättning

Phonak arbetar tillsammans med forskare och experter för att diskutera ämnet välbefinnande i hörselhälsosammanhang. Resultatet av detta nära samarbete är riktlinjer och verktyg som är enkla att använda i klinisk audiologi för att ge god hörselvård.

Pappa som håller i sin dotter och leker med en surfplatta – vardagsscenario i ett vardagsrum.

Fotnoter

1. Livingston, G.; Huntley, J., Sommerlad, A., Ballard, C., Banejee, S. (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6

2. Lin, F., et al. (2023, 17 juli). Hörselingrepp kontra hälsoutbildningskontroll för att minska kognitiv försämring bland äldre vuxna med hörselnedsättning i USA (ACHIEVE): en multicenterstudie med randomiserad kontroll.
DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01406-X

3. Sarant, J., et al. (2023, 16-20 juli). Cognitive Function in Older Adults with Hearing Loss: Outcomes for treated vs untreated groups at 3-year follow-up [Konferenspresentation]. AAIC 2023 Conference, Amsterdam, Nederländerna.