Skip to main content
För audionomer

Alla Virto-modeller

Virto P-312 

Anpassningsområde


Virto P-Titanium

Anpassningsområde


Virto P-312 NW O

Anpassningsområde


Virto P-10 NW O

Anpassningsområde

Modell av aktustiskt optimerad vent.

Akustiskt optimerad vent (AOV)

Phonaks upphovsrättsskyddade AOV är en algoritm som tar hänsyn till de unika egenskaperna hos varje klient. AOV tar med de unika egenskaperna hos varje klient i beräkningen, inklusive den audiometriska konfigurationen, risken för återkoppling, sannolikheten för ocklusion, fördelarna med direkt ljud och behovet av förstärkning av låga frekvenser. Den upphovsrättsskyddade formeln skapar sedan en individuell storlek på ventilationen för varje klient.

Vad är AOV?
  • AOV har utformats för att ge klienterna den perfekta kombinationen av akustisk prestanda och komfort utifrån deras egen unika hörselnedsättning och en hörapparatkonfiguration som baseras på deras öronanatomi.
  • Genom att välja AOV elimineras behovet av att manuellt välja rätt ventilationsstorlek för varje klient. Det kan leda till en mindre apparat och mindre ocklusion
  • Audionomer gynnas av att välja AOV. En granskning av interna data visar att hörapparater med AOV returneras mer sällan än apparater där ventilationen har valts manuellt.1
Hur använder jag den?
  • AOV är en standardventilation som kan väljas till alla i-örat och öroninsatser som beställs från Phonak. Det innebär att du bara behöver välja AOV på beställningsformuläret för att få fördelarna med en individanpassad ventilation till din klient.
 

Fotnoter

1 Leuthold, N. (2019). Intern Phonak-rapport. Kontakta claims@phonak.com om du vill få mer information.