Skip to main content

Produktbeställning är begränsad till audionomer.

Läs mer om att köpa Phonak-produkter här.

För audionomer

Audéo Fit™

Audéo P-R Fit

Anpassningsområde