1576 Underhåll av dina hörapparater | Phonak

Praktiska tips om skötsel av hörapparaten

Allmänna råd

Det är viktigt att man är rädd om sin hörapparat. Du måste få den att fungera i många år och minimera potentiella problem när du använder den dagligen. Hörapparaterna är visserligen robusta, men de tål inte att användas felaktigt. Nedan följer några värdefulla skötseltips.

Undvik att smutsa ner hörapparaterna

Se till att dina händer är rena och torra innan du tar i apparaterna. Mikrofoningången är mycket liten och kan täppas till vid olämplig hantering.

Skydda hörapparaterna från fukt

Ta alltid av hörapparaten innan du duschar, badar eller simmar. Lägg aldrig hörapparaterna i badrummet på grund av den höga luftfuktigheten. Rengör öronen då och då innan du tar på dig hörapparaterna.

Observera att fukt och kondens kan skada elektroniken i hörapparaterna. Vi rekommenderar att batteriet tas ur och att batterifacket lämnas öppet under natten. Använd ett speciellt fuktabsorberingssystem - du kan få information av din audionom.

Håll apparaterna utom räckhåll för barn och husdjur

Förvara hörapparaterna utom räckhåll för barn och husdjur. Om man lägger ifrån sig hörapparaten utan att ha stängt av den, ger den ifrån sig ett tjutande ljud som kan irritera hundar och kan få dem att tugga sönder hörapparaten.

Undvik kontakt med hårspray och make-up

De fina partiklarna i hårspray eller makeup kan täppa igen mikrofoningången och volymkontrollen. Ta bort hörapparaten innan du använder kosmetiska produkter.

Korrekt skötsel

För att fungera normalt måste hörapparaten rengöras regelbundet. Rengör apparaten med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig alkohol, lösningsmedel eller rengöringsprodukter. Audionomen kan tipsa dig om produkter för rengöring och kontrollerar även om det finns rester av öronvax i hörapparaten samt ser till att den fungerar som den ska.

Förvara hörapparaterna på en säker plats

Lägg gärna hörapparaten i en fuktabsorberingsburk över natten. Förvara annars alltid hörapparaterna i deras ask för att skydda dem mot skador och smuts. Ta ur batteriet om du inte ska använda hörapparaterna på ett tag.

Låt alltid en specialist reparera hörapparaten.

Skruvmejsel och olja är för 1AD4 dande för hörapparaten. Om dessa kommer i kontakt med elektroniken skadas apparaten ohjälpligt. Den ömtåliga teknologin är mycket känslig och kan förstöras genom olämplig hantering.

0