Roger Select

Vad är Roger Select?

Roger Select trådlös mikrofon som förbättrar din taluppfattning i buller och på avstånd.

När kan Roger Select användas?

Roger Select kan användas i många olika situationer, till exempel i möten, på föreläsningar och lektioner eller vid telefonsamtal för att höra den man pratar med tydligt. 

Hur gör jag för att använda Roger Select?

Om du sitter vid ett bord kan du placera Roger Select mitt på bordet. Om du sitter i en grupp utan ett bord kan du hålla Roger Select i en öppen handflata. Om du bara vill höra en samtalspartner kan du fästa klämman eller halsbandet och be din partner fästa Roger Select på bröstet.

Hur förbättrar jag min taluppfattning med Roger Select?

  • Håll alltid Roger Select så nära talaren som möjligt.
  • När Roger Select bärs på bröstet bör den placeras mitt på bröstet.
  • När Roger Select ligger på bordet kan du trycka på enheten för att endast aktivera den i riktningen mot talaren.

Undvik att dölja Roger Select bakom glas, datorskärmar eller andra föremål.

Hur långt bort från Roger Select kan jag vara och ändå höra signalen?

Vanligtvis kan du vara upp till 10 meter från Roger Select. Om du kan se Roger Select kan du vara upp till 20 meter bort.

Hur lång är batteritiden?

När Roger Select är fulladdad kan den sända i upp till 8 timmar.

Vilka alternativ har jag för att höra telefonsamtal bättre?

Roger Select kan anslutas till alla enheter som kan användas till telefonsamtal, som mobiltelefoner, fasta telefoner och datorer. Det enklaste sättet är att parkoppla Roger Select med telefonen/datorn med Bluetooth-teknik.

Du kan använda din dator för telefonsamtal med VoIP-tjänster, som Skype.
Om din telefon inte har Bluetooth är det möjligt att det går att använda adaptersladdar. Fråga din audionom.

Fungerar Roger Select med min hörapparat?

Roger Select fungerar med nästan alla hörapparater, cochleaimplantat och Baha-enheter via Roger-mottagaren som sitter på din hörapparat eller på kroppen. Din audionom kan hjälpa dig att hitta rätt Roger-mottagare för dig.

Går det att lyssna på en ljudenhet och mikrofonen samtidigt?

Ja, när du har kopplat in ljudkabeln kan du aktivera mikrofonen genom att trycka mitt på enheten.

Är Roger Select kompatibel med min telefon/dator?

Sannolikt, ja. Roger Select har stöd för Bluetooth, version 4.0. Fråga återförsäljaren av din telefon eller dator om du har frågor om kompatibilitet.

Kan jag stänga av Roger Select medan den är ansluten till min telefon/dator?

Ja, om du trycker kort på på/av-knappen övergår Roger Select till ett standby-läge, vilket innebär att mikrofonerna är avstängda men du är fortfarande ansluten till din telefon/dator. En lång tryckning på på/av-knappen stänger av Roger Select helt, vilket innebär att du inte längre är ansluten till din telefon/dator.
Vi rekommenderar att du slår av Roger Select helt om du inte förväntar dig några telefonsamtal för att minska batteriförbrukningen.

Kan jag lyssna på musik via Bluetooth?

Många telefoner/datorer streamar musik med A2DP-profilen, vilket inte stöds av Roger Select. Vissa telefoninställningar eller appar låter dig konvertera musik till en profil för headset eller handsfree. I dessa fall kan du lyssna på musik via Roger Select. Du kan få mer information från din telefonåterförsäljare.

Varför kan inte Roger Select mutas när den används?

Mutefunktionen är avstängd när Roger Select används, för att förhindra att den mutas oavsiktligt. Rekommendationen är istället att Roger Select stängs av helt.