156F Vedlikehold av høreapparat | Phonak

Praktiske råd om høreapparatet

Generelle råd

Det er viktig å behandle høreapparatet forsiktig. Det vil gjøre at det fungerer som det skal i mange år, og begrense potensielle problemer ved daglig bruk. Høreapparatet er kanskje robust, men det tåler ikke feil bruk. Her følger noen nyttige tips om pleie.

Beskytt høreapparatet mot smuss

Pass alltid på at fingrene er rene og tørre før du tar på høreapparatet. Mikrofoninngangen er veldig liten og kan bli blokkert dersom man behandler apparatet feil.

Beskytt høreapparatet mot fuktighet

Ta av høreapparatet før du dusjer, bader eller svømmer. Du må heller ikke la apparatet ligge på badet på grunn av høy luftfuktighet. Rengjør ørene regelmessig før du setter inn høreapparatene.

Vær oppmerksom på at fuktighet og kondens kan skade elektronikken i høreapparatene. Vi anbefaler at du tar ut batteriet fra apparatet om natten, og lar batteriskuffen stå åpen. Bruk et eget hjelpemiddel til tørking.

Hold høreapparatet unna barn og kjæledyr

Oppbevar høreapparatene utilgjengelig for barn og kjæledyr. Apparater som er tatt ut, men ikke deaktivert, kan sende ut høye lyder som kan være irriterende for hunder.

Unngå kontakt med hårspray og sminke

De fine partiklene i hårspray eller puddersminke kan tette igjen mikrofoninngangen og volumbryteren. Ta ut høreapparatene før du bruker kroppspleieprodukter.

Riktig pleie

For at høreapparatene skal fungere skikkelig må de være rene til enhver tid. Rengjør apparatet med en myk, tørr klut. Bruk aldri alkohol, løsemidler eller rengjøringsmidler. Egne pleieprodukter for høreapparatet er tilgjengelig via høreapparatspesialisten, som også vil kontrollere apparatene for ørevoksrester og at det fungerer som det skal.

Oppbevar høreapparatene på et trygt sted

Når høreapparatene ikke er i bruk, er det best å oppbevare dem i tørkesettet. Du må alltid oppbevare høreapparatene i boksen sin for å beskytte dem mot skade og smuss. Hvis du ikke bruker høreapparatene på en stund, bør du fjerne batteriene.

Alle reparasjoner skal utføres av fagfolk

Skrutrekkere og olje er alle høreapparaters fiende. Hvis de kommer i kontakt med det elektroniske eller mikromekaniske systemet, kan det føre til uopprettelig skade. Den følsomme tek 186D nologien er svært sensitiv og kan bli ødelagt ved feil behandling.

0