Ofte stilte spørsmål

Andre

Jeg er krigsveteran. Hvor går jeg for å få hjelp med å få et høreapparat?

Bruk denne lenken for å finne en offentlig tjenesteleverandør i ditt område for å få informasjon og støtte samt oppdatert informasjon om reparasjoner.

Finnes det trådløst tilbehør til Phonak-høreapparater?

Phonak har utviklet et bredt utvalg av trådløst tilbehør for å gi deg best mulig bruk og diskré regulering av hørselsapparatet. Dette omfatter for eksempel fjernkontroller, trådløse tilkoblingsmoduler til TV og datamaskin og mye mer. Programmer og tilbehør som gjør at du kan ringe på en enkel og mer behagelig måte, inngår også i sortimentet.

Spør audiografen dersom du ønsker mer informasjon.

Hva er FM-systemer?

FM-systemer er trådløse kommunikasjonssystemer som består av en radiosender og en radiomottaker. Senderen plasseres i nærheten av lydkilden (f.eks. TV/radio/kateter). Ordene overføres klart og direkte til høreapparatet i form av radiosignaler – uten forstyrrende bakgrunnsstøy eller gjenklang.

Phonak er ledende på FM-kommunikasjon. Hvis du ønsker å benytte fordelene med disse høyteknologiske radiosystemene, kan du kontakte audiografen.

Hvis du allerede har et FM-system og trenger ytterligere informasjon om bruk av systemet, kan du se den relevante bruksanvisningen for FM-senderen og FM-mottakeren, eller spørre høreapparatspesialisten.

Hvor lang er garantiperioden og hvor lenge utføres det servicearbeid på Phonak-høreapparatene?

Lokal garanti
Spør audiografen, der du fikk høreapparatene, om betingelsene i den lokale garantien.

Internasjonal garanti
Phonak tilbyr en ett års begrenset internasjonal garanti som er gyldig fra kjøpsdato. Denne begrensede garantien dekker produksjonsfeil og feil på materiell på selve høreapparatet, men ikke feil på tilbehør som batterier, slanger, ørepropper og eksterne mottakere. Midlene under den internasjonale garantien er begrenset til gratis reparasjon av høreapparatet. Garantien er bare gyldig ved fremlegging av garantikort eller kvittering. Den internasjonale garantien påvirker ikke juridiske rettigheter du har under den lokale garantien eller i henhold til nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbruksvarer.

Garantibegrensning
Denne garantien dekker ikke skader som følge av feil bruk eller vedlikehold, eksponering for kjemikalier eller unødig belastning. Garantien gjelder ikke skader forårsaket av tredjeparter eller uautoriserte servicesentre. Garantien gjelder ikke service som er utført av en audiograf på hans/hennes kontor.