Faq's for Phonak RemoteControl App

Første start av appen etter installering

Appen starter ikke sammenkoblingsprosedyren og viser fortsatt startskjermbildet.

Løsning 1
Kontroller smarttelefonen og operativsystemet (OS). Appen krever Apple iOS 7 eller 8 eller Android 4.0 eller nyere.
Avinstaller og installer appen på nytt og prøv igjen.

Løsning 2
Sørg for at Bluetooth er aktivert på telefonen.

Sammenkobling med en smarttelefon

Hvordan kobler jeg appen til en smarttelefon?

Løsning
Trinn-for-trinn-instruksjoner for hvordan appen sammenkobles med en smarttelefon finnes i begynnelsen av appen. Se også bruksanvisningen som finnes på www.phonak.com/rcapp som har flere instruksjoner.

Ekstra sammenkobling til en Apple iPhone

Finnes det noen ekstra nødvendige sammenkoblingstrinn for bruk av appen med en Apple iPhone?

Løsning
I tillegg til at iPhone må sammenkobles med appen, må den også kobles til Phonak-streameren.
Sørg for at Phonak-streameren er i sammenkoblingsmodus. I iOS-innstillingene velger du Bluetooth, og deretter [Enhetsnavn] fra listen.

Sammenkoble RemoteControl App med høreapparater

Må jeg sammenkoble RemoteControl App med høreapparatene?

Løsning
Nei. Appen må kun kobles til en Phonak-streamer, som ComPilot II eller ComPilot Air II

Programmering av appen

Må appen programmeres hos audiografen?

Løsning
Nei. Appen kan når som helst lastes ned fra en appbutikk og installeres.

Koble flere apper til én streamer

Kan jeg bruke flere Phonak RemoteControl App-er med én streamer?

Løsning
En Phonak-streamer kan kun kobles til én Phonak RemoteControl App om gangen.

Demonstrasjonsmodus i appen

Kan appen brukes uten å være koblet til en Phonak-streamer for å se funksjonaliteten?

Løsning
Nei. Hvis du åpner appen for første gang, kan du velge en demonstrasjonsmodus for å se funksjonaliteten til appen selv uten tilkobling til en streamer.

I demonstrasjonsmodus er det ikke mulig å kontrollere høreapparatene.

Sammenkoble streameren med appen

Hvordan kan jeg parkoble appen med en annen Phonak-streamer?

Løsning
Velg "Parkoble ny streamer" i innstillingsskjermbildet i appen og følg instruksjonene.

Ingen forbindelse til Phonak-streameren

Jeg kan ikke koble appen til streameren.

Løsning 1
Kontroller at du har en ComPilot Air II eller ComPilot II, og ikke en ComPilot.
Den tilkoblede streameren må være slått på og i sammenkoblingsmodus.

Løsning 2
Kontroller at Bluetooth er aktivert på telefonen.

Løsning 3
Det mangler informasjon på streameren, som er nødvendig for appen. Kontakt audiografen.

Løsning 4
Kontroller operativsystemet på telefonen. Appen krever iOS 7 eller 8 ELLER Android 4.0 eller nyere.

Løsning 5
I noen tilfeller må telefonen startes på nytt. Følg disse trinnene:
1. Tøm Bluetooth-listen på streameren og start den på nytt
2. Gå til telefoninnstillingene og slå Bluetooth av og på igjen
3. Start telefonen på nytt
4. Gå til telefoninnstillinger, velg Bluetooth og koble streameren til telefonen
5. Start appen og gjenta sammenkoblingstrinnene i appen

Tilkoblingsstatus for hørselsapparatet

Hvordan vet jeg at appen og streameren er koblet til høreapparatene?

Løsning
Tilkoblingsstatusen kan kontrolleres i innstillingsmenyen til appen. Følg instruksjonene for å se om appen, streameren og høreapparatene er koblet sammen.

Det er ikke noen programmer tilgjengelig for valg

Jeg kan ikke velge lydoverføring på appen.

Løsning 1
Kontroller om Bluetooth-enheten er koblet til Phonak-streameren. Se bruksanvisningen til streameren for å se hvordan du kobler Bluetooth-enheter til streameren. Sørg for at alle tilkoblede Bluetooth-enheter er slått på.

Løsning 2
Du må være i modus for avansert skjermbilde (ikke standard skjermbilde) for å se de tilgjengelige streamingenhetene i programlisten.

Liste over tilgjengelige programmer

Hvordan kan jeg nå se programmene som audiografen har stilt inn for meg på høreapparatene?

Løsning
I modus for avansert skjermbilde velger du "Programmer" for å se de tilgjengelige programmene til høreapparatene.

Ingen respons i høreapparatene

Jeg hører ingen justeringer av RemoteControl App i høreapparatene.

Løsning 1
Bruk alternativet "Tilkoblingssjekk" i skjermbildet "Innstillinger" for å sjekke at høreapparatene mottar signalene.

Løsning 2
Kontroller høreapparatbatteriene og at høreapparatene er slått på.

Løsning 3
Hvis pipelydene til høreapparatene er deaktivert i tilpasningsprogramvaren, kan heller ikke appen generere pipelyder. Kontakt audiografen.

Streamer-konfigurasjon

Appen kan brukes til å konfigurere noen innstillinger på streameren. Vil de konfigurerte streamerinnstillingene som er gjort gjennom appen, bli slettet permanent når jeg kobler streameren til Phonak-tilpasningsprogramvaren?

Løsning
Hvis streameren var koblet til en datamaskin hos audiografen, vil disse innstillingene bli tilbakestilt når streameren kobles til Phonak-tilpasningsprogramvaren. Tilpass streamer-konfigurasjonen på nytt.

Volumindikasjon

Volumindikasjonen på appen viser ikke volumnivået når det endres på høreapparatet.

Løsning
Volumindikasjonen er synkronisert med streameren. Volumendringer som gjøres på høreapparatene, kan ikke vises eller synkroniseres på appen.

Separat justering av streamingvolum

Jeg kan ikke justere volumet på lydkilden som jeg overfører fra separat.

Løsning
Dette er bare mulig når du overfører fra Phonak TVLink II. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med andre tilkoblede Bluetooth-lydkilder.

Appen viser en overføring

Etter hvert trykk på skjermen starter en kort overføring og stoppes igjen automatisk, men ingen Bluetooth-lydenheter har en aktiv overføring.

Løsning
Noen telefoner har berøringslyder eller tastetoner som kan simulere en overføring til appen. Da vil en rask overføring vises og stoppes igjen automatisk.
Gå til telefoninnstillingene, velg lyder og sørg for at alle berøringslyder og tastetoner er deaktivert.