iPhone-telefoner

Hvordan kobler jeg Phonak Audéo Marvel/B-Direct Bluetooth-høreapparater til iPhone-telefonen min?

 1. Trykk på ikonet for innstillinger på iPhone-telefonens startskjermbilde
 2. Trykk på Bluetooth-ikonet i menyen for innstillinger
 3. Bruk glidebryteren ved siden av Bluetooth for å slå på Bluetooth
 4. Åpne batteriskuffene på Audéo B-Direct-høreapparatene i 5 sekunder, og lukk dem etterpå.
 5. Etter noen sekunder vil navnet på Audéo B-Direct vises på iPhone-skjermen. Trykk på det for å velge
 6. Du vil nå se en melding med forespørsel om Bluetooth-sammenkobling. Klikk på knappen for sammenkobling
 7. En tilkoblingslyd vil høres i det sammenkoblede høreapparatet
 8. iPhone-telefonen er nå koblet til Audéo B-Direct

Hvorfor finner ikke iPhone-telefonen min Phonak Audéo Marvel/B-Direct Bluetooth høreapparatet?

i. Er Bluetooth aktivert på telefonen din?
Du kan aktivere det på to måter:

 • Alternativ 1:
 1. Sveip oppover fra toppen av skjermen for å få opp kontrollsentermenyen
 2. Sveip mot høyre side av skjermen til du ser en rad ikoner øverst på kontrollsentermenyen
 3. I den øverste raden av ikoner må du kontrollere at Bluetooth-symbolet er blått. Hvis ikke må du klikke på ikonet for å aktivere Bluetooth
 • Alternativ 2:
 1. Klikk på innstillingsmenyen på iPhone-telefonens startskjermbilde
 2. Klikk på Bluetooth i menyen for innstillinger
 3. Kontroller at glidebryteren er grønn
 4. Hvis glidebryteren ikke er grønn, kan du klikke på den for å aktivere Bluetooth

ii. Bytt batteri

 1. Bytt batteriet i høreapparatet
 2. Åpne batteriskuffen til høreapparatet i 5 sekunder, og lukk den etterpå for å sette høreapparatet i sammenkoblingsmodus
 3. Høreapparatet vil være i sammenkoblingsmodus i tre minutter
 4. Nå kan du sammenkoble høreapparatene

Fotnoter

Apple, the Apple logo, iPhone and iOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.