Skip to main content

Varför startar inte min laddningsbara Phonak-hörapparat?

Phonak-hörapparaten startar inte efter att den tagits bort från laddaren. Startlampan blinkar inte grönt, indikatorlampan lyser inte och inget ljud hörs i hörapparaten.
Möjliga orsaker och felsökning:
  • Inställningar för automatisk funktionsaktivering. Om den automatiska funktionsaktiveringen är inaktiverad aktiveras inte hörapparaten automatiskt när du tar upp den från laddaren. Håll in den nedre delen av knappen i tre sekunder tills indikatorljuset blinkar med ett grönt sken för att aktivera hörapparaten manuellt.
  • Hörapparaten är helt urladdad. Hörapparaten laddades inte eftersom laddaren var felaktigt ansluten till strömkällan eller så satt hörapparaten inte rätt i laddaren. Placera den laddningsbara hörapparaten i den strömanslutna laddaren och låt ladda i tre timmar, oavsett vad indikatorlampan visar.
  • Hörapparaten måste startas om. Tryck längst ned på hörapparatsknappen i minst 15 sekunder. Sätt hörapparaten i laddaren som är ansluten till en strömkälla och vänta tills indikatorljuset blinkar grönt. Det kan ta upp till 30 sekunder. Nu ska du kunna använda hörapparaten.
Kontakta din audionom om problemet kvarstår.