Skip to main content

Varför hörs inget ljud i min Phonak-hörapparat?

Phonak-hörapparaten fungerar inte. Det kommer inget ljud från hörapparaten (ingen förstärkning).
Felsökning för laddningsbara hörapparatsmodeller från Phonak:
  • Talaren/högtalaren är blockerad: Rengör högtalaröppningen/öroninsatsen. Byt ut öronvaxfiltret om din hörapparat är utrustad med öronvaxskydd.
  • Hörapparaten är avstängd: Tryck längst ned på flerfunktionsknappen i tre sekunder.
  • Batteriet är fulladdat: Byt batteri.
  • Knappen inaktiverades av misstag genom att den hölls ner längre än 15 sekunder: Sätt hörapparaten i laddaren som är ansluten till en strömkälla och vänta tills indikatorljuset blinkar grönt. Det kan ta upp till 30 sekunder. Nu kan du använda hörapparaten.

Felsökning för icke laddningsbara hörapparatsmodeller från Phonak:
  • Öroninsatsen/högtalaren är blockerad: Rengör högtalaröppningen/öroninsatsen. Byt ut öronvaxfiltret om din hörapparat är utrustad med öronvaxskydd.
  • Hörapparaten är avstängd: Slå på hörapparaten genom att stänga batteriluckan helt.
  • Batteriet är urladdat: Byt batteri.
  • Batteriet sitter fel: Sätt i batteriet på rätt sätt. Placera batteriet i batteriluckan med den platta sidan uppåt. Den platta sidan är märkt med en "+"-symbol antingen på klistermärket eller på batteriet.

Kontakta din audionom om problemet kvarstår.