Skip to main content

Varför finns det ett ytterligare program för tryckknappen efter att den senaste versionen av myPhonak har installerats?

Det finns ett ytterligare program i programsekvensen för tryckknappen på min Phonak-hörapparat som inte konfigurerats av min audionom.

Om du använder myPhonak-appen kommer det senast använda egna programmet att läggas till i programsekvensen med åtkomst via tryckknappen på hörapparaten. 
Det här programmet sparas under tryckknappen på hörapparaten, så att du enkelt ska komma åt det. 
För att kontrollera vilka program som finns i tryckknappssekvensen öppnar du "HÖRAPPARATPROGRAM" i appsektionen Enheter (indikeras med tryckknappsikonen). Där kommer programmen att vara listade. Observera att detta ytterligare program varken kan ändras eller ses av din audionom.