Skip to main content

Varför visas inte tryckkänsligheten i myPhonak app?

Funktionen för tryckkänslighet är enbart tillgänglig på vissa Phonak-hörapparater.

Fråga din audionom om din hörapparatsmodell har stöd för funktionen. Om funktionen för tryckkänslighet ändå inte visas i appen kontrollerar du att hörapparatens firmware-version är aktuell.