Skip to main content

Varför blinkar indikatorlampan på Phonak-hörapparaten fortfarande efter tre timmars laddning?

Min Phonak-hörapparat laddar inte till 100 %. Hörapparaten har suttit i laddaren hela natten och indikatorlampan lyser inte med fast grönt sken.
Om indikatorlampan blinkar med rött, orange eller grönt sken när hörapparaten sitter i laddaren håller hörapparaten på att laddas.
Rengör hörapparatens och laddarens kontakter. Torka bort smuts och damm från laddningsplatserna med en mjuk och luddfri duk.
Kontakta din audionom om problemet kvarstår.