Skip to main content

Varför lyser indikatorlampan på min Phonak-hörapparat med ett fast rött sken i laddaren?

Indikatorljuset på hörapparaten lyser med ett fast rött sken när hörapparaten är placerad i laddaren.

Hörapparaten är utanför sitt temperaturområde. Värm upp eller kyl ner hörapparaten.

Tänk på temperatursgränserna. Godtagbart driftområde under laddning ligger mellan låg och måttlig temperatur. Justera värmen på hörapparaten om den är för varm eller för kall.

Kontakta din audionom för att få hjälp om problemet kvarstår.