Skip to main content

Varför fungerar inte min laddare från Phonak?

Laddningen startar inte. Indikatorlampan på Phonak-hörapparaten lyser inte när den placeras på laddningsspåren.

Potentiella orsaker och rekommenderade åtgärder:

  • Hörapparaten har inte placerats rätt i laddaren: Placera hörapparaten rätt i laddaren.

Sätt hörapparaterna i laddningsspåren. Kontrollera att markeringarna för vänster och höger på hörapparaten motsvarar indikatorerna för vänster (L) och höger (R) intill laddningsinsatserna.
Hörapparaten stängs av automatiskt när den placeras i laddaren. Hörapparatens indikatorljus visar batteriets laddningsstatus tills hörapparaten är fulladdad. När det är fulladdat förblir indikatorljuset tänt, dvs. lyser med fast grönt ljus.

  • Laddaren är inte ansluten till en strömkälla: Anslut laddaren till en strömkälla.

image.png

a. Anslut den större änden av laddningskabeln till strömkällan.
b. Anslut den mindre kontakten till USB-kontakten på laddaren.
c. Anslut strömkällan till ett eluttag.
d. Indikatorljuset runt USB-porten lyser grönt när laddaren är ansluten till eluttaget.

 

  • Hörapparatens batteri är helt urladdat: Vänta tre timmar efter att hörapparaten placerats i laddaren, oavsett vad LED-ljuset visar.

  • Charger Case Go: Laddningen startar inte när laddaren ansluts till strömkällan.
    Det inbyggda batteriet på laddaren är urladdat:
    Anslut laddaren till strömkällan.

    Laddaren har ett inbyggt batteri. När den kopplas bort från eluttaget fortsätter den att ladda hörapparaten tills det inbyggda batteriet är tomt.

Kontrollera alltid att hörapparaten och laddaren är torra och rena innan laddning.

Kontakta din audionom om problemet kvarstår.