Skip to main content

Varför slås min hörapparat inte längre på när den avlägsnas från laddaren?

Hörapparaten slås inte på automatiskt när den avlägsnas från laddaren. Jag måste använda knappen på hörapparaten för att starta den.
Funktionen "Auto På" är inaktiverad. Följ dessa steg för att aktivera "Auto På":
1.    Öppna myPhonak app
2.    Tryck på "Enheter"
3.    Tryck på "Auto På"
4.    Aktivera "Auto På" genom att flytta reglaget från vänster till höger. 

Om problemet kvarstår, följ stegen ovan för att aktivera "Auto På". Stäng därefter omedelbart myPhonak app och stäng ner appen från bakgrunden. För att stänga ner appen från bakgrunden sveper du först uppåt från skärmens nederkant. Därefter sveper du myPhonak appen uppåt tills den försvinner. När detta är klart, gå inte tillbaka till inställningen "Auto På". Du kan kontrollera att Auto På fortfarande är aktiverat genom att placera hörapparaterna i laddaren en kort stund och därefter avlägsna dem för att se om de slås på automatiskt.