Skip to main content

Varför visar myPhonak app en skillnad i batteritid mellan den vänstra och den högra hörapparaten?

En skillnad på upp till 30 % i batteritid anses ligga inom toleransområdet.
Det finns ett antal anledningar till varför strömförbrukningen kan se olika ut:
  1. Telefonörat – den hörapparatsida som är ansluten till telefonen för streaming av media anses vara telefonörat. Anslutningen mellan telefonen och hörapparaten på telefonörat förbrukar batteriet. Hörapparaten på den motsatta sidan tar emot den streamade signalen från telefonörat, vilket drar mindre ström. 
  2. Hörapparatfunktioner som Binaural Voice Stream Technology (BVST) ansluter till en hörapparat och skickar sedan informationen till örat på den motsatta sidan. Om du befinner dig i situationer där BVST används, exempelvis i bullriga situationer, kommer du att märka en skillnad i strömförbrukning mellan de två hörapparaterna.
  3. Hörselnedsättningen – om du har asymmetrisk hörselnedsättning och använder olika hörtelefoner kan detta öka strömförbrukningen. 
Om du är orolig för den ökade batteriförbrukningen och inte får en hel dags lyssning, kontakta din audionom.