Skip to main content

Varför ansluter bara en hörapparat till myPhonak app?

Mina hörapparater är parkopplade med myPhonak app, men bara en av dem ansluter.

Möjliga orsaker och felsökning:

Under den inledande konfigurationen av myPhonak app parkopplade du bara en hörapparat. Se till att båda hörapparaterna parkopplas med appen:
  • Öppna myPhonak app
  • Tryck på Enheter
  • Kontrollera om båda hörapparaterna finns med i listan under Min hörapparat.
Om bara en hörapparat är parkopplad behöver du ta bort parkopplingen och parkoppla hörapparaterna med appen igen. Det gör du genom att öppna appen och trycka på Enheter - > Min hörapparat -> Glöm enheter. Inled parkoppling igen genom att följa anvisningarna i appen.

Låg batterinivå. Om en av hörapparaterna har låg batterinivå kanske den inte kan detekteras eller inte kan ansluta till appen. Se till att båda hörapparaterna är påslagna och att de har tillräckligt med batterikraft.

Störning. Externa störningar, till exempel andra elektroniska enheter eller trådlösa signaler, kan påverka anslutningsmöjligheterna. Försök att ansluta i en annan miljö.

Problem med Bluetooth-anslutningen. Du kan behöva starta om Bluetooth-anslutningen.
  • Stäng av Bluetooth på din enhet och starta sedan funktionen igen.
  • Starta om telefonen.
  • Starta om hörapparaterna.
Om inget av ovanstående hjälper ska du ta bort parkopplingen och göra om parkopplingen med hjälp av appen.

Flygläge. Du kanske har aktiverat flygläge av misstag i en av hörapparaterna. Starta om hörapparaterna för att gå ur flygläget och starta dem för parkopplingsläge.

Programuppdateringar. Din telefons operativsystem och/eller myPhonak app är inte uppdaterade. Se till att både telefonens operativsystem och appen är uppdaterade.

Uppdateringar av fast programvara. Hörapparaterna har inte den senaste uppdateringen av den fasta programvaran. Kontrollera med din audionom att dina hörapparater har den senaste fasta programvaran.
Viktigt: Båda hörapparaterna behöver ha samma fasta programvara installerad.


Kontakta din audionom för att få hjälp om problemet kvarstår.