Skip to main content

Varför visar min telefon först ”Handsfree” och sedan namnet på hörapparaten när den ansluts till min mobiltelefon?

Detta är normalt för en Bluetooth-anslutning när Phonak-hörapparaterna parkopplas för första gången.

Det kan visas kryptiska siffror först, så här: xx:xx:xx:xx:xx:xx (se bild 1). Det är Bluetooth-adressen.

Du kanske också ser tre enheter i stället för en, eftersom Bluetooth Classic och Bluetooth LE visas som olika enheter.

  • Det finns två olika symboler.
  • Den med telefonen är det klassiska Bluetooth som du måste ansluta till för telefonsamtal.
Efter några sekunder ser du namnet på Phonak-hörapparaten.