Skip to main content

Varför tar det så lång tid för Phonak-hörapparaterna att ansluta till TV Connector?

Varför tar det så lång tid för Phonaks hörapparater att ansluta till TV Connector?
Kontrollera att TV-volymen inte är dämpad. TV Connector övergår till standbyläge om det inte finns någon (eller mycket låg) ljudsignal i 45 sekunder. Det kan ta upp till 45 sekunder innan TV Connector aktiveras från standbyläge.