Skip to main content

Varför hör jag signaler i mina hörapparater när jag trycker på knappar i myPhonak app?

Hör signaler i hörapparaterna när jag trycker på knappar i myPhonak app

Du kan ha tangentklick eller tangentljud aktiverade på din smarttelefon. myPhonak app kan inte ändra eller inaktivera de ljud du har på din smarttelefon. Om du inte vill höra tangentljuden på hörapparaten går du till inställningarna på din smarttelefon, väljer Ljud och ser till att alla tryckljud och tangentklick är inaktiverade.