Skip to main content

Varför kan inte personen höra mig när jag använder Phonak-hörapparaterna med iPhone?

Under ett telefonsamtal tas din röst upp av Phonak-hörapparatens mikrofoner. Vid telefonsamtal med Phonak-hörapparater är följande aspekter viktiga.
 • När ringsignalen för telefonsamtal hörs ska du svara på samtalet med hörapparaternas flerfunktionsknapp i stället för telefonen. Det säkerställer att samtalet överförs till dina hörapparater.
 • Under ett samtal kan du ändra dirigeringen av samtalet från telefonluren till hörapparaterna genom att följa de här stegen:
  1.  
 1. Tryck på knappen Ljud på samtalsskärmen.
 2. En meny visas med alla dirigeringsalternativ.
 3. Välj dina hörapparater i listan.
 4. Du kommer nu att höra uppringaren via dina hörapparater.

Observera: Du kan också konfigurera din iPhone så att samtalet dirigeras till din hörapparat som standard. Se konfigurationsalternativ för telefonen.
 • Kontrollera mottagningen på mobiltelefonen och flytta dig till en plats med bättre mottagning vid behov.
 • Kontrollera om det finns smuts i hörapparatens mikrofonportar. Om det finns smuts ska du använda en borste eller trasa för att rengöra mikrofonportarna. Kontakta din audionom om problemet kvarstår.
 • Om du befinner dig i en mycket bullrig miljö kan den egna röstupptagningen genom hörapparaterna störas för mycket. I ett sådant fall ska du flytta dig till en lugn miljö eller dirigera samtalet till telefonen och tala direkt in i telefonmikrofonen på normalt sätt.
 • Tala in i telefonen för att testa om samtalet överförs trådlöst till dina hörapparater. Om den andra personen kan höra dig bättre när du talar i telefonen ska du dirigera samtalet till dina hörapparater enligt beskrivningen ovan.
 • Om detta inte fungerar ska du ta bort parkopplingen från telefonen, starta om telefonen och hörapparaterna och sedan parkoppla dem med telefonen igen.