Skip to main content

Varför kan jag inte ta emot ett samtal genom att trycka på knappen på mina Phonak-hörapparater?

När hörapparaterna har parkopplats med en telefon via Bluetooth kan flerfunktionsknappen på Phonak-hörapparaterna användas för att ta emot och avvisa telefonsamtal. En kort tryckning (mindre än en sekund) tar emot ett inkommande samtal och en lång tryckning (tryck och håll ned mer än två sekunder) avvisar ett inkommande samtal.
Observera: Att ta emot och avsluta telefonsamtal är länkat till volym- och programfunktionerna i hörapparatens tryckknapp. Som standard är den här funktionen påslagen. Om din audionom har bytt funktion måste du ta emot och avsluta samtalet direkt på telefonen. Den här funktionen kan endast aktiveras av din audionom.

Om du inte kan ta emot eller avvisa ett samtal med hörapparatens flerfunktionsknapp kan det bero på något av följande: 

a. Telefonens konfiguration kan orsaka problemet:

iPhone
Det kan vara så att din iPhone ställer in ljuddirigeringen för samtalet på ”Automatisk” och då kopplas det normalt till telefonen. När telefonen ringer känns den därför inte igen av hörapparaterna som ett Bluetooth-headset och det fungerar inte att trycka på hörapparatens flerfunktionsknapp för att aktivera samtalet. Gör då så här på din iPhone: Inställningar – Allmänt – Tillgänglighet – Ljuddirigering för samtal – Ändra till Bluetooth-headset.

Andra telefoner
Följ dessa allmänna tips för att ta emot samtal genom att trycka på flerfunktionsknappen på dina hörapparater:
  • Kontrollera att telefonen har parkopplats med hörapparaterna och se sedan till att Bluetooth-symbolen (längst upp på telefonskärmen) anger att telefonen är ansluten.
  • Vissa telefoner överför ett samtal automatiskt till dina hörapparater om samtalet tas emot med hörapparatens flerfunktionsknapp, men håller kvar det i telefonen om telefonens knapp används. Om du tar emot samtalet på telefonen kan du ändra samtalets dirigering från telefonen till hörapparaterna.
  • Kontrollera Bluetooth-symbolen under samtalet. Se till att Bluetooth-symbolen är på (aktiv) genom att trycka på den (se bild). Detta kan variera beroende på telefonmodell. Om Bluetooth-symbolen inte är påslagen och samtalet fortfarande dirigeras till telefonen trycker du lätt på symbolen för att ändra dirigeringen till hörapparaterna.

b. Anslutningsproblem kan uppstå om telefonen är långt borta (maximalt Bluetooth-avstånd är 5–10 m), om telefonen används i bilen eller om du av misstag trycker på hörapparatens flerfunktionsknapp två gånger för att ta emot ett samtal, vilket gör att samtalet läggs på omedelbart.

c. När du tar emot ett samtal startas det på telefonen, eftersom det skulle vara ett normalt inkommande samtal utan hörapparater. Därför är det viktigt att vänta några sekunder tills ringsignalen hörs både i hörapparaten och på telefonen. Det ser till att ljudet dirigeras till hörapparaten.