Skip to main content

Varför går det inte att parkoppla eller ansluta myRogerMic-appen med min Roger On?

Felsöka parkopplingsproblem med myRogerMic-appen
Du måste parkoppla appen med Roger On för att kunna använda den. Parkopplingen ska utföras vid installation av appen. Appen kommer att komma ihåg din Roger On-mikrofon och ansluta automatiskt varje gång som du öppnar appen.  
• Bluetooth måste vara aktiverat på smarttelefonen  
• Följ anvisningarna i appen för att parkoppla den med din Roger On  
• För Android-smarttelefoner: Platstjänster måste vara aktiverade under appinstallationen. Dessa behövs inte senare för att appen ska fungera som den ska.   

När du ansluter till appen igen ska du se till att:  
• Bluetooth är aktiverat på din smarttelefon.  
• Kontrollera att flygläget inte är aktiverat i telefonen.   

Om anslutningen går förlorad kontrollerar du att:  
• Roger On är aktiverad och har tillräcklig batterinivå  
• Roger On är placerad inom området för en standard Bluetooth LE-anslutning.   

Ytterligare anvisningar för felsökning finns i appens bruksanvisning: www.phonak.com/myrogermicapp