Skip to main content

Varför går det inte att parkoppla myPhonak Junior-appen med min hörapparat?

myPhonak Junior app: Anledningar till att hörapparaterna inte kan kopplas ihop med appen.
Det kan finnas flera orsaker till att hörapparaten inte parkopplar med appen.  

1. Inkompatibla enheter. Appen kan inte parkopplas med enheterna eftersom de är inkompatibla. Appen myPhonak Junior är kompatibel med hörapparaterna:
Appen myPhonak Junior: Kompatibla hörapparater
Observera att samma typ av hörapparat måste användas på båda öronen.

2. Internetanslutning krävs under parkopplingsprocessen. 
3. Kontrollera om Bluetooth är aktiverat på din smarttelefon.  
4. För Android-smarttelefoner: Platstjänster måste vara aktiverade under appinstallationen. Dessa behövs inte senare för att appen ska fungera som den ska. 

Om det inte går att parkoppla även om dessa krav har uppfyllts: Tryck på Retry (Försök på nytt) för att starta om parkopplingen och följ anvisningarna.