Skip to main content

Varför visas mina Phonak hörapparater inte i Bluetooth-listan på min telefon?

Jag startar om mina Phonak hörapparater för att sätta dem i Bluetooth®-parkopplingsläge, men de visas inte i Bluetooth-listan på min telefon eller dator.

Om du inte ser dina hörapparater i Bluetooth-listan på din telefon kan det finnas några olika orsaker:

  • Tidsgräns för parkopplingsläge: Dina hörapparater är bara i parkopplingsläge i 3 minuter när de har startats. Se till att du parkopplar dem med telefonen inom denna tidsgräns.

  • Dina hörapparater är i flygläge: Du kanske har aktiverat flygläge av misstag. Stäng av hörapparaterna och starta dem igen för att gå ut ur flygläget och starta Bluetooth-parkoppling.

  • Bara en hörapparat är definierad för Bluetooth: Du försöker parkoppla hörapparaten som inte är telefonapparat. Bara en hörapparat är inställd för att ansluta via Bluetooth Classic, det vi kallar för telefonapparat. Starta om telefonapparaten (eller båda hörapparaterna) för att parkoppla den med din Bluetooth-enhet.

  • Flera enheter har parkopplats med hörapparaterna: Om dina hörapparater redan är parkopplade med 2 eller fler enheter och minst 2 av dem befinner sig i närheten efter omstart kommer de att försöka ansluta till dem istället för att parkoppla till en ny enhet. Stäng av Bluetooth på andra, redan parkopplade, enheter (telefoner, datorer).

  • Ny parkoppling under parkopplingsläget: Du har redan genomfört en ny parkoppling under det här parkopplingsläget. Du kan inte parkoppla dina hörapparater med mer än en enhet under samma parkopplingsläge. Starta om hörapparaterna för att parkoppla dem med en andra enhet.