Skip to main content

Vilka hörapparater är kompatibla och kan parkopplas med Roger On? Vilka Roger-mottagare kan användas?

Roger On: Kompatibla hörapparater och tillgängliga Roger-mottagare.
Så gott som alla ljudprocessorer för hörapparater och cochleaimplantat är kompatibla med Roger On. Följande Roger-mottagare kan användas:  
•RogerDirect  
•Roger NeckLoop/Roger MyLink för hörapparater med T-spole 
• Roger X för hörapparater eller streamers med en DAI-port 
•Mottagare som är utformade för Roger-integrering för utvalda Phonak-hörapparater