Skip to main content

Android-telefon: Varför har jag svårt att höra den som ringer?

Felsöka problem med att höra den som ringer till mina hörapparater.

Under ett telefonsamtal tas din röst upp av Phonak-hörapparatens mikrofoner.

Svara på inkommande telefonsamtal med hörapparaternas flerfunktionsknapp. Det gör att samtal dirigeras till dina hörapparater. För utgående samtal ska du starta samtalet på normalt sätt via telefonen. Beroende på telefonkonfigurationen dirigeras samtalet automatiskt till hörapparaterna. När du har tagit emot ett samtal eller under ett samtal kan du ändra dirigeringen av samtalet från telefonen till hörapparaterna. Tryck bara på Bluetooth-symbolen på skärmen i telefonappen för att aktivera eller inaktivera överföringen till dina hörapparater.
Observera: Vissa telefoner överför samtalet automatiskt till dina hörapparater om samtalet tas upp av hörapparatens flerfunktionsknapp, men håller kvar det i telefonen om telefonens knapp används.

  • Om du fortfarande inte kan höra den som ringer i telefonen ska du höja volymen på samtalet med knapparna på telefonen.

  • Om hörapparaternas flerfunktionsknappar har konfigurerats som volymknappar av din audionom kan du även justera volymen på telefonsamtalet med hörapparaternas knappar.

  • Om detta inte fungerar ska du ta bort parkopplingen från telefonen, starta om telefonen och hörapparaterna och sedan parkoppla dem med telefonen igen.