Skip to main content

Vad innebär mikrofonstyrning och hur fungerar det?

myRogerMic-appen: Styrenhet
Använd styrenheten för att ändra riktning till den som talar om Roger On är placerad på ett bord. Öppna appen och tryck på en eller flera av de sex gröna segmenten. Kontrollera att din Roger On är riktad på samma sätt som på Roger On-bilden i appen.