Skip to main content

Vilken hörapparat bör väljas från listan i mobiltelefonen?

Under parkopplingsprocessen kan Phonak-hörapparater visas tre gånger i listan över enheter. 

Phonak-hörapparater använder flera olika versioner av Bluetooth® för mobila enheter (Bluetooth Classic för vanlig telefonanvändning, t.ex. telefonsamtal och musikstreaming, och Bluetooth LE eller "Low Energy" för appen). Vissa telefoner identifierar varje version av Bluetooth som en separat enhet. I sådana fall kan tre enheter visas vid parkoppling av två Phonak-hörapparater (en enhet ansluten via Bluetooth Classic och två Bluetooth LE-enheter för anslutning till myPhonak). 

Viktigt: 

Endast en hörapparat är ansluten till telefonen via Bluetooth Classic. Detta är normalt. 

Namnen R-Phonak/L-Phonak kan skilja sig åt beroende på vilka inställningar som görs av audionomen. 


Android™-telefoner:  

De två Bluetooth-enheterna LE_R-Phonak and LE_L-Phonak är för myPhonak app. De ansluter automatiskt när användaren börjar använda appen. Ta aldrig bort dessa, då det inaktiverar kommunikationen mellan appen och hörapparaterna.  

iPhone®:  

Bluetooth-enheterna LE_R-Phonak and LE_L-Phonak som visas som "Ej anslutna" är anslutna till myPhonak app. De ansluter automatiskt när appen öppnas.