Skip to main content

Vad händer med mina egna program när audionomen justerar hörapparatens inställningar?

Tas de egna programmen bort när audionomen justerar hörapparaterna eller kommer de att vara sparade i appen?

Detta beror på vilken hörapparatmodell som används. 

De egna programmen tas bort om hörapparaterna Audéo M eller Audéo B-Direct används. De egna programmen behöver återskapas och modifieras i Avancerade inställningar, som du kan komma åt genom att trycka på "Justera program" i sektionen Hem. 

Med andra hörapparater kommer alla de egna programmen att förbli tillgängliga, förutom sådana som är relaterade till basprogram som antingen har tagits bort eller modifierats av audionomen under anpassningssessionen. 

Kolla med din audionom om du inte vet vilken hörapparatmodell du använder.