Skip to main content

Vilka fjärrkontrollsfunktioner är tillgängliga i myPhonak Junior-appen?

myPhonak Junior-app: Funktioner tillgängliga i avsnittet Fjärrkontroll.
Det finns flera Remote Control-funktioner (Fjärrkontroll). Dessa inkluderar:  

•Justera volymen i hörapparaten med det ringformade reglaget. 
•Ändra aktivt program. De tillgängliga programmen beror på hur din audionom har ställt in din hörapparat. 
•Justera programinställningarna. Via inställningsvyn justerar du bullerreducering och talfokus. 
•Tryck på ikonen Mute (Tyst) för att stänga av ljudet i hörapparaten.