Skip to main content

Vilka ljudformat har dockningsstationen stöd för och vilka ljudingångsformat har USB-porten på Roger On stöd för?

Ljudformat som dockningsstationen har stöd för och de ljudingångsformat som Roger On har stöd för.
Dockningsstationen har stöd för följande ljudformat:  
•Digitalt via optisk kabel (Toslink)  
•Analogt via uttag på 3,5 mm   

USB-porten på Roger On har stöd för följande ljudingångar: 
•Digitalt och analogt ljud