Skip to main content

Värde för aktuell användningstid

Värde för aktuell användningstid

Värdet som visas för aktuell användningstid är den genomsnittliga användningstiden för båda hörapparaterna, vänster och höger, när båda hörapparaterna är parkopplade med appen. Om bara en hörapparat är parkopplad med appen är det aktuella värdet lika med den totala användningstiden för den parkopplade hörapparaten.