Skip to main content

Använder hörapparaterna hela dagen utan att några hälsodata visas i myPhonak app

Använder hörapparaterna hela dagen utan att några hälsodata visas i myPhonak app

För att se hälsodata i appen måste hörapparaterna vara anslutna till appen. Kontrollera att Bluetooth® är aktiverat på telefonen och att hörapparaterna är parkopplade med telefonen. För att parkoppla hörapparaterna trycker du på "Parkoppla enhet" i sektionen Hem och följer instruktionerna.

För att komma åt hälsofunktionerna måste användaren logga in i appen med ett myPhonak-konto. Besök myPhonak-webbplatsen för att se vilka hälsofunktioner som stöds av hörapparaten: 
www.phonak.com/myphonak

Om hörapparaterna är anslutna och användaren loggar in men ändå inte kan se några hälsodata, öppna sektionen Profil, gå till "Hälsoinställningar" och kontrollera om registrering av hälsodata är aktiverat. Detta alternativ måste vara aktiverat för att hälsodata ska visas i myPhonak.