Skip to main content

Går det att använda appen på två olika smarttelefoner?

Ja, det går bra att använda myRogerMic-appen på alla dina telefoner.
Justeringar med myRogerMic-appen tillämpas på den telefon som Roger On är ansluten till för tillfället. Vi rekommenderar att du enbart använder appen på telefonen som du använder mest för att undvika förvirring.