Skip to main content

Använda myPhonak app för att ändra volym eller program under en Fjärrsupportsession

Kan jag använda appfunktionen under en Fjärrsupportsession i myPhonak app för att ändra volymen eller programmet och sedan växla tillbaka till samtalet?
Det går inte. Under en Fjärrsupportsession kan sessionen avbrytas om du växlar till funktionen Fjärrkontroll för att justera program eller volym och sedan återgår till samtalet.