Skip to main content

Hur tar jag bort parkopplingen mellan en Phonak-hörapparat och en mobil Android-enhet?

Ta bort parkoppling mellan en mobil Android-enhet och en Phonak-hörapparat

Följ stegen nedan om du vill sluta använda din mobila Android-enhet med dina hörapparater:

A: Så här kopplar du bort dina Phonak-hörapparater från din mobila Android-enhet

 1. Gå till telefonens hemskärm och tryck på fliken Appar längst ner på skärmen.
 2. Tryck på Inställningar.
 3. Tryck på Trådlöst & nätverk.
 4. Tryck på Bluetooth-inställningar.
 5. En lista över parkopplade enheter visas på skärmen. Tryck på och håll ned namnet på dina Phonak-hörapparater.
 6. En snabbmeny visas, peka på Ta bort parkoppling.

Parkopplingen har nu tagits bort från telefonen och Phonak-hörapparaterna kommer inte längre att ta emot samtal från den här telefonen.

B: Så här parkopplar du dina Phonak-hörapparater med din mobila Android-enhet igen.

 1. Gå till Android-telefonens hemskärm och tryck på ikonen Inställningar.
 2. Peka på ikonen Bluetooth i inställningsmenyn.
 3. Tryck på alternativknappen för slå Bluetooth.
 4. Öppna först batteriluckorna i 5 sekunder och stäng dem sedan, eller stäng av hörapparaterna och slå på dem igen, om du har laddningsbara Phonak-hörapparater.
 5. På Android-telefonen visas nu meddelandet Tillgängliga enheter.
 6. Namnet på din Phonak-hörapparat visas på skärmen med en telefonikon bredvid. Tryck på namnet för att välja den.
 7. En anslutningssignal hörs i den parkopplade hörapparaten.

Din Android-telefon är nu ansluten till dina Phonak-hörapparater.