Skip to main content

Måste jag använda tvåfaktorsautentisering för att få åtkomst till mitt myPhonak-konto?

Tvåfaktorsautentisering med e-post eller mobilnummer

Tvåfaktorsautentisering (multifaktorautentisering) är inte obligatoriskt, men det är rekommenderat eftersom det ger en extra säkerhetsnivå för ditt konto.   

Tvåfaktorsautentisering är inaktiverat som standard och kan aktiveras av användaren. Du kan hantera det i avsnittet Profil->Personuppgifter i myPhonak appen.   

Tvåfaktorsautentisering fungerar endast när användaren har ett konto med ett angivet lösenord.