Skip to main content

TV Connector: orange/gul lampa på framsidan

TV Connector: orange/gul lampa på framsidan
Detta händer när du trycker på anslutningsknappen på TV Connector och sätter i strömkabeln samtidigt. Om det orange/gula indikatorljuset lyser fungerar inte TV Connector korrekt. Åtgärda det genom att dra ur strömkabeln och ansluta den igen. Se till att du inte trycker på anslutningsknappen under den här processen.