Skip to main content

TV Connector ansluter inte automatiskt

Grundläggande felsökningssteg för att se till att TV Connector ansluter automatiskt
Se till att:
•    TV Connector är ansluten till TV:n*
•    TV:n är påslagen och ljudsignalen inte är dämpad
•    Hörapparaterna är parkopplade med TV Connector**
•    Du är inom räckvidd för TV Connector 

Om problemet kvarstår, kontakta din audionom för att kontrollera om "Automatisk aktivering" av TV Connector-programmet är aktiverat i anpassningsprogramvaran. *** 

*
Ansluta TV Connector till TV 
**Instruktioner för hur du parkopplar dina hörapparater med TV Connector 
***Obs! Skillnad mellan automatisk och manuell aktivering