Skip to main content

Vad är skillnaden mellan automatisk och manuell aktivering av TV Connector?

TV Connector: Skillnad mellan automatisk och manuell aktivering
Din audionom kan ställa in din hörapparat på automatiskt eller manuellt läge.
  • Om ”Automatisk aktivering” av TV Connector-programmet är aktiverat och en TV är påslagen, växlar hörapparaten automatiskt över till TV Connector-programmet.
  • Om hörapparaterna är inställda på ”Manuell aktivering” för TV Connector och TV:n är påslagen, hör du en signal i hörapparaten som anger att programmet TV Connector är tillgängligt. När en TV Connector-signal detekteras kan programmet aktiveras manuellt via hörapparatens flerfunktionsknapp eller myPhonak app. Programmet TV Connector är tillgängligt i din växlingssekvens. Växla mellan programmen tills TV Connector-signalen hörs igen.
Hörapparatens mikrofoner är påslagna så att du kan höra omgivande ljud.