Skip to main content

Android-telefoner: Överföra ett samtal från Phonaks hörapparater

Android-telefoner: Överföra ett samtal från Phonaks hörapparater
Det går att växla mellan ett samtal på mobiltelefonen och ett trådlöst direktsamtal till Phonaks hörapparater. Om du till exempel svarade direkt via dina Phonak-hörapparater och sedan vill räcka över telefonen till en annan person. Vi kallar det för "Överför samtal". Så här överför vi ett samtal:
  • Under samtalet – ta telefonen.
  • Öppna appskärmen på telefonen (som är aktiv under samtalet).
  • Leta efter Bluetooth-symbolen och tryck på den för att aktivera eller inaktivera överföringen till dina hörapparater.
  • Var noga med att inaktivera symbolen innan du lämnar över telefonen till den andra personen.
Det är viktigt att du inte stänger av Bluetooth helt, utan endast inaktiverar Bluetooth-symbolen i telefonappen.