Skip to main content

För mycket buller för att höra telefonsamtal via hörapparaterna

För mycket buller för att höra telefonsamtal via hörapparaterna
  • Öka om möjligt avståndet mellan dig och källan till buller. Bäst är att leta efter en lugn plats under telefonsamtal. Det förbättrar även kvaliteten för den du pratar med i telefon.
  • Använd volymkontrollen på mobiltelefonen för att höja samtalets volym.
  • Om flerfunktionsknappen på dina Phonak-hörapparater är inställd på att fungera som en volymkontroll trycker du på den övre knappen för att höja volymen på telefonsamtalet och sänka volymen på omgivande ljud.