Skip to main content

Sektionen Hälsa visar värden för steg eller hjärtfrekvens vid fel tidpunkter/under natten

Sektionen Hälsa visar värden för steg eller hjärtfrekvens vid fel tidpunkter/under natten
myPhonak synkroniserar data och tid med hörapparaterna flera gånger om dagen. Hörapparaterna är utformade för att spara energi där det är möjligt, därför förlitar de sig på att appen synkroniserar tid minst en gång om dagen. Detta bör ske automatiskt i bakgrunden i samband med synkronisering av data mellan appen och enheten. Om det uppstår problem, kontrollera att Bluetooth®-inställningarna och appbehörigheterna är korrekt inställda och att Bluetooth inte är inaktiverat. 
Om problemet kvarstår eller om Bluetooth är inaktiverat räcker det med en daglig manuell synkronisering (svep nedåt på skärmen Hälsa) för att se till att data rapporteras korrekt.