Skip to main content

Synkronisera myPhonak Hälsa med Apple Hälsa

Synkronisera myPhonak Hälsa med Apple Hälsa
Användare med uppladdningsbara Audéo Lumity-hörapparater eller Audéo Fit-hörapparater kan synkronisera hälsodata med appen Apple Hälsa. Då kan man lagra och registrera alla hälsodata på en och samma plats. Från Apple Health har användaren möjlighet att dela hälsodata med sin läkare, sitt försäkringbolag eller någon annan tredje part.

Beroende på hörapparatmodellen kan användaren synkronisera följande med Apple Hälsa: hjärtfrekvens, vilopuls, steg, gång- och löpdistans och aktiv energi.