Skip to main content

Stänga av TV Connector eller TV Connector D.

Stänga av TV Connector eller TV Connector D.

Gör så här:

  1. TV Connector aktiveras endast när TV:n är påslagen.
  2. Stäng av TV Connector genom att helt enkelt stänga av TV:n eller någon annan ansluten ljudkälla. TV Connector övergår automatiskt till standbyläge efter 45 sekunder.
  3. Du kan också trycka på knappen på din Phonak-hörapparat för att stoppa streaming från TV Connector.
  4. Eller trycka på På-/Av-knappen på TV Connector (om du har TV Connector D).